Akademia III-klasisty, III-klasistki

Już niedługo IV klasa!

Zajęcia odbywają się od 05.10.2023 r. do 08.02.2024 r., w każdy czwartek o godz. 17:00 i trwają 45 min.

Cały cykl to 18 spotkań. Można jednak zapisać się na zajęcia w trakcie trwania cyklu – wówczas cena za zajęcia jest obliczona proporcjonalnie

Najbliższe zajęcia -14.12.2023 r.

 

Nasza Kadra

Aneta Łazańska

Posiada wykształcenie wyższe pedagogiczne oraz ponad 20-letnie doświadczeniem w zakresie pracy dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej, które zdobywa oraz nadal zdobywa pracując w Szkole Podstawowej Nr 1 w Sulechowie.

Aneta Sakowska

Certyfikowana trenerka TUS, arteterapeutka, trenerka Lego Education, studentka psychologii, pomysłodawczyni i założycielka  Planety Młodych Talentów, wiceprezes Fundacji Inicjatyw „Jestem Przedsiębiorczy”.

Podsiada  10 letnie doświadczenie w pracy warsztatowej z dziećmi. W Fundacji Inicjatyw „Jestem Przedsiębiorczy”, która prowadzi Planetę Młodych Talentów, zrealizowała kilkanaście projektów skierowanych do dzieci w wieku 4-12 lat oraz wiele z nich koordynowała.

Zajęcia dla III-klasistów i III-klasistek przygotwujące do klasy IV

W ramach Akademii realizujemy program nauczania klasy III i IV, tak aby Twoje dziecko bez problemu rozpoczęło kolejny roku szklolny. A będzie to spory przeskok między nauką wczeskoszkolaną a klasą IV, w której pojawią się nowe przedmioty. 

W naszej pracowni możesz liczyć na:

  • zindywidualizowane podejście;
  • wysoko wykwalifikowanych prowadzących z bogatym doświadczeniem;
  • bezpłatne konsultacje z pedagogiem;
  • specjalnie dobrane zestawy ćwiczeń;
  • nowoczesne metody i pomoce dydaktyczne;
  • ciepłą, radosną, a zarazem motywującą atmosferę.

Na naszych zajęciach podchodzimy w spoób holistyczny do rozwoju dziecka i skupiamy się na zdobywaniu przez niego kluczowych kompetencji

Praca w grupie pomoże Twojemu dziecku w rozwoju inteligencji emocjonalnej, czyli w poznawaniu emocji własnych, kolegów i koleżanek. Proponowane ćwiczenia będą dla dzieci bodźcem rozwijającym kreatywność oraz zdolność współpracy i rozwiązywania problemów.

Mali uczestnicy zdobywają nowe umiejętności, zaciekawiają się otaczającym światem i uczą się go poznawać, przeżywając twórcze doświadczenia. Ponadto poszerzają swój horyzont o innych rówieśników.

Podczas zajęć dzieci zetkną się z kluczowymi pytaniami, które pomogą im przejść proces praktycznego zastosowania umiejętności naukowych, technicznych, inżynieryjnych, artystycznych i matematycznych w pierwszej klasie szkoły podstawowej.

Zajęcia wspierające motorykę małą i dużą. Poprzez motorykę rozumiemy zdolność dziecka do poruszania się i wykonywania wszelkich czynności związanych z ruchem. Sprawności te wymagają kształcenia poprzez działania spontaniczne i kierowane.

Zajęcia wspierające zdolności sensoryczne. Dziecko, jak każdy z nas, poznaje świat na podstawie odbieranych bodźców. Sygnały ze świata zewnętrznego są rozkodowywane przez system nerwowy, a uzyskane informacje przetwarzane na konkretne reakcje i zachowania. Głównym celem zajęć z elementami sensoryki jest wspomaganie rozwoju mózgu u dzieci, czyli umiejętność posługiwania się zmysłami wzroku, słuchu, smaku, węchu i dotyku, umożliwiające tym samym prawidłowe funkcjonowanie.

Podczas zajęć wykorzystujemy interaktywną ścianę oraz podłogę oraz najnowszej generacji monitor interaktywny z filtrem światła niebieskiego.

Koszt zajęć:
900 zł za całość
Możliość płatności w 3 ratach po 300 zł
W przypadku zapisu w trakcie trwania cyklu cana jest obliczana proporcjonalnie

Czas trwania jednych zajęć: 45 minut

Maksymalna wielkość grupy: 6 dzieci

Miejsce zajęć:
ul. Morelowa 21C
Sulechów 66-100

Zajęcia obywają się o godz. 17:10 raz w tygodniu w każdy czwartek od 05.10.2023 r. do 08.02.2024 r.

Łącznie – 18 spotkań.

ZAPISY: nabór ciągły, do wyczerpania miejsc. W przypadku jeśli dziecko nie uczestniczy w zajęciach od pierwszego spotkania, cenę za udział obliczamy proporcjonalnie.

Zapłaty można dokonać również gotówką w biurze Planety Młodych Talentów.

Pólkolonie dla dzieci
Nie czekaj, zarezerwuj zajęcia już dziś. Ilość miejsc w grupie ograniczona!
Skip to content