Planeta Młodych Talentów

Jeśli chcesz, aby Twoje dziecko pogłębiało swoje zainteresowania oraz rozwijało umiejętności manualne, plastyczne, techniczne, społeczne i emocjonalne, sprawdź naszą ofertę zajęć warsztatowych.

Zajęcia w Plancie prowadzą doświadczeni trenerzy, trenerki, amimatorzy i animatorki. Podsiadają oni uprawnienia kierowania wypoczynkiem dzieci i młodzieży, uprawnienia wychowawcy podczas takiego wypoczynku, certyfikaty trenera TUS, trenera Lego Eduaction oraz arteterapeuty.

Nasze zajęcia cechuje innowacyjne podejście do dziecka, mające na celu odkrywanie w nim talentu, rozwijanie już posiadanego oraz motywowanie do działania, zgodnie z naszym mottem, iż … Każde dziecko ma szansę na sukces i każde posiada talent ! Naszą naczelną zasadą pracy w grupie jest wzajemny szacunek, pomoc oraz brak krytyki i wytykania błędów. 

Dlaczego warto uczestniczyć w zajęciach Planty Młodych Talentów ?

Wychodzimy z założenia, że każde jest utalentowane, a talent ten trzeba odnaleźć lub już odkryty rozwijać. Nasze zajęcia dedykujemy przedszkolakom oraz dzieciom ze szkół podstawowych.

W naszej ofercie znajdziesz warsztaty plastyczno-artystyczne, kreatywno-rozwojowe, czy zajęcia z robotyki i programowania. Nie są to jednak standardowe spotkania warsztatowe, gdyż poza rozwijaniem konkretnych umiejętności uczymy dzieci empatii, pracy w grupie, rozwiązywania konfliktów, przestrzegania zasad, szacunku oraz asertywności. Chcemy pokazać im, że każdy z nich jest kimś wartościowym i może w życiu osiągnąć sukces !

Skip to content