Robotyka 6+ lat

w Sulechowie

Grupa wiekowa: 6 – 11 lat 

Data rozpoczęcia najbliższego 4-miesięcznego cyklu warsztatów: 14 września 2022 r.

Zajęcia pokazowe (BEZPŁATNE) odbędną się 7 września 2022 r. o godz. 15.00

W zajęciach wykorzystujemy najnowsze zestawy Lego EDUCATION SPKIE ESSENTIAL, BRICQ MOTION ESSENTAIL oraz Lego SPIKE PRIME wraz z zestawem rozszerzonym i BRICQ MOTION PRIME.

WAŻNE! Zajęcia NIE SĄ OPIERTE tylko o instrukcje dostepne na stronie Lego. Chcemy rozbudzać w dzieciach kreatywność oraz ducha zdrowej rywalizacji. 

Warsztaty obejmują cykl 16 spotkań (4 miesięce) trwających 90 minut (raz w tygodniu). Cykl warsztów poprzedzony jest BEZPŁATNYMI zajęciami pokazowymi (7 września godz. 15.00). Płatność i podpianie umowy następuje po deklaracji dalszego uczestnictwa w całym cyklu.

Dzieci pracują w parach. Każda z nich wyposażona jest w odpowiedni zestwa Lego, laptop lub tablet.

Po ukończeniu danego cyklu będzie możliwość kontunowania zajęć na wyższym poziomie programowania i robotyki.

Robotyka Lego w Sulechowie

Jakie umiejętności i kompetencji zdobywają dzieci dzięki udziałowi w zajęciach ?

Rozwijają umiejętności techniczne i matematyczne

Warsztaty z wykorzystaniem zestawów Lego Education Spike Essential, Prime oraz Bricq to ciekawy sposób na praktyczną naukę przedmiotów ścisłych. Dzieci w ramach zajęć budują roboty i inne zestawy, którymi sterują za pomocą aplikacji SPIKE, która służy do nauki programowania w środowisku programowania opartym na języku Scratch i wykorzystującym ikony oraz polecenia słowne.

Pogłębiają umiejętności manualne

Sprawność maualna jest ściśle związana z rozwojem małej motoryki, który wspierany poprzez budowanie z klocków ułatwia dziecku wykonywanie czynności takich jak rysowanie, pisanie, zapinanie guzików, czy wiązanie butów.

Zwiększają kreatywność i uczą logicznego myślenia

Rozwój kreatywności wiąże się przede wszystkim z możliością tworzenia właściwie nieskończonej ilości robotów, mechanizmów, czy zestawów. Wykorzystując aplikację do sterowania i programowania dzieci muszą w logiczny sposób łączyć ze sobą cały proces i przewidywać efekty.

Rozwijają myślenie przestrzenne i przyczynowo-skutkowe

Budowa trójwymiarowych robotów i innych sterowanych elementów pozwala na rozwój u dziecka myślenia przestrzennego. Użycie w procesie budowy zestawów aplikacji sterującej oraz czynności związane z ich programowaniem, wzmacnia u uczestników warsztatów myślenie przyczynowo-skutkowe.

Rozwijają kompetencje społeczne i emocjonalne

Wspólna zabawa i budowanie zestawów z klocków Lego oznacza dla dziecka szereg korzyści, a jedną z najistotniejszych jest rozwój kompetencji społecznych i emocjonalnych. W trakcie warsztatów dziecko rozwija i doskonali umiejętności komunikacyjne. Zestawy klocków dają możliwość wcielania się w różne role, odgrywania scenek, zdrowej rywalizacji, przez co pomagają uczestikom zrozumieć zasady i reguły panujące w otaczającej je rzeczywistości.

Koszt 16 spotkań warsztatowych to
800 zł (4 miesięce).
Dla uczestników, którzy już brali udział w jakichkolwiek naszych zajęciach – rabat 50 zł.

możliwość płatności w 2 ratach.

Czas trwania jednych zajęć: 90 minut

Maksymalna ilość osób w grupie: TYLKO 8-10 OSÓB !

Miejsce zajęć:
ul. Morelowa 21C
66-100 Sulechów

Zajęcia pokazowe: 7 września godz. 15.00
Rozpoczecie całego cyklu: 14 września godz. 15.00

Zajęcia pokazowe (7 września) mają charakter zapoznawczy. Płatność i podpisanie umowy następuje po deklaracji dalszego uczestnictwa w całym cyklu.

Zapraszamy 7 września o godz. 15.00 na pierwsze BEZPŁATNE zajęcia pokazowe. Płatność dokonujemy dopiero po odbyciu zajęć pokazowych i deklaracji uczestnictwa w całym 4-miesięcznym cyklu.

Nie czekaj, zarezerwuj zajęcia już dziś. Ilość miejsc w grupie ograniczona!