Robotyka 6+ lat

w Sulechowie

Grupa wiekowa: 6 – 11 lat 

Rozpoczynamy od zajęć pokazowych, które są BEZPŁATNE. W przypadku rezygnacji po zajęciach pokazowych uczestnik nie ponosi żadnych kosztów !

W ofercie mamy cykl 16 zajęć warsztatowych.

Zajęcia pokazowe cyklu 16 spotkań: 27.09.2022 r. godz. 17:00

Warsztaty będą odbywać się raz w tygodniu we wtorki o godz. 17:00 – 04.10, 11.10, 18.10, 25.10, 08.11, 15.11, 22.11, 29.11, 06.12, 13.12, 20.12, 27.12, rok 2023 – 03.01, 10.01, 17.01, 24.01.

W zajęciach wykorzystujemy najnowsze zestawy Lego EDUCATION SPKIE ESSENTIAL, BRICQ MOTION ESSENTAIL oraz Lego SPIKE PRIME wraz z zestawem rozszerzonym i BRICQ MOTION PRIME.

WAŻNE! Zajęcia NIE SĄ OPARTE tylko o instrukcjach dostępnych na stronie Lego. Chcemy rozbudzać w dzieciach kreatywność i umiejętność budowy robotów wg własnych pomysłów.

Warsztaty obejmują cykl 16 spotkań (raz w tygodniu). Cykl warsztów poprzedzony jest BEZPŁATNYMI zajęciami pokazowymi. Płatność i podpianie umowy następuje po deklaracji dalszego uczestnictwa w całym cyklu.

Każde dziecko  wyposażone jest w odpowiedni zestwa Lego, laptop lub tablet.

Po ukończeniu danego cyklu będzie możliwość kontunowania zajęć na wyższym poziomie programowania i robotyki.

Robotyka Lego w Sulechowie

Jakie umiejętności i kompetencji zdobywają dzieci dzięki udziałowi w zajęciach ?

Rozwijają umiejętności techniczne i matematyczne

Warsztaty z wykorzystaniem zestawów Lego Education Spike Essential, Prime oraz Bricq to ciekawy sposób na praktyczną naukę przedmiotów ścisłych. Dzieci w ramach zajęć budują roboty i inne zestawy, którymi sterują za pomocą aplikacji SPIKE, która służy do nauki programowania w środowisku programowania opartym na języku Scratch i wykorzystującym ikony oraz polecenia słowne.

Pogłębiają umiejętności manualne

Sprawność maualna jest ściśle związana z rozwojem małej motoryki, który wspierany poprzez budowanie z klocków ułatwia dziecku wykonywanie czynności takich jak rysowanie, pisanie, zapinanie guzików, czy wiązanie butów.

Zwiększają kreatywność i uczą logicznego myślenia

Rozwój kreatywności wiąże się przede wszystkim z możliością tworzenia właściwie nieskończonej ilości robotów, mechanizmów, czy zestawów. Wykorzystując aplikację do sterowania i programowania dzieci muszą w logiczny sposób łączyć ze sobą cały proces i przewidywać efekty.

Rozwijają myślenie przestrzenne i przyczynowo-skutkowe

Budowa trójwymiarowych robotów i innych sterowanych elementów pozwala na rozwój u dziecka myślenia przestrzennego. Użycie w procesie budowy zestawów aplikacji sterującej oraz czynności związane z ich programowaniem, wzmacnia u uczestników warsztatów myślenie przyczynowo-skutkowe.

Rozwijają kompetencje społeczne i emocjonalne

Wspólna zabawa i budowanie zestawów z klocków Lego oznacza dla dziecka szereg korzyści, a jedną z najistotniejszych jest rozwój kompetencji społecznych i emocjonalnych. W trakcie warsztatów dziecko rozwija i doskonali umiejętności komunikacyjne. Zestawy klocków dają możliwość wcielania się w różne role, odgrywania scenek, zdrowej rywalizacji, przez co pomagają uczestikom zrozumieć zasady i reguły panujące w otaczającej je rzeczywistości.

Koszt cyklu 16 spotkań warsztatowych to
800 zł

Dla uczestników, którzy już brali udział w jakichkolwiek naszych zajęciach – rabat 50 zł.

Możliwość płatności w 2 ratach.

Czas trwania jednych zajęć: 90 minut

Maksymalna ilość osób w grupie: TYLKO 8-10 OSÓB !

Miejsce zajęć:
ul. Morelowa 21C
66-100 Sulechów

Najbliższe zajęcia pokazowe:
Dla cyklu 16 warsztatów – 27.09.2022 r.

Pierwsze zajęcia są pokazowe, mają charakter zapoznawczy i są BEZPŁATNE. Podpisanie umowy następuje po deklaracji dalszego uczestnictwa w całym cyklu. W przypadku rezygnacji brak jest jakichkolwiek kosztów.

Płatność dokonujemy na rachunek bankowy lub gotówką / kartą w biurze fundacji.

Nie czekaj, zarezerwuj zajęcia już dziś. Ilość miejsc w grupie ograniczona!