Akademia
Młodego
Matematyka

na poziomie klasy III-IV

Pierwsze zajęcia – 05.10.2023 r. Łącznie – 18 spotkań

Zajęcia odbywają się od 05.10.2023 r. do 08.02.2024 r., w każdy czwartek o godz. 17:00 i trwają 45 min.

 

Nasza Kadra

Aneta Łazańska

Posiada wykształcenie wyższe pedagogiczne oraz ponad 20-letnie doświadczenie w zakresie pracy dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej, które nadal zdobywa pracując w Szkole Podstawowej Nr 1 w Sulechowie.

Aneta Sakowska

Certyfikowana trenerka TUS, arteterapeutka, trenerka Lego Education, studentka psychologii, pomysłodawczyni i założycielka  Planety Młodych Talentów, wiceprezes Fundacji Inicjatyw „Jestem Przedsiębiorczy”.

Podsiada  10 letnie doświadczenie w pracy warsztatowej z dziećmi. W Fundacji Inicjatyw „Jestem Przedsiębiorczy”, która prowadzi Planetę Młodych Talentów, zrealizowała kilkanaście projektów skierowanych do dzieci w wieku 4-12 lat oraz wiele z nich koordynowała.

Matematyczne zajęcia edukacyjne i rozwojowe poruszające zagdanienia klasy III i IV….a i czasami wyżej!

Nasze warsztaty mają innowacyjny charakter i są cyklem spotkań, w ramach których dzieci rozwijają wiele umiejętności, takich jak: grafomotoryczne, matematyczne, komunikację i współpracę w grupie oraz wzmacniających motywację dziecka do przygód w świecie nauki.

W zakresie umiejętności matematycznych zajmiemy się nastepujacą tematyką: mnożenie; dzielenie; ułamki i ich porównywanie, dodawanie, odejmowanie, dzielenie i mnożenie; zadania o arytmetyce; pole powierzchni figur; pomiary; przedstawienie i interpretacja danych; znaczenie miejsca dziesiętnego; wielokrotności i zbiory; zdania tekstowe; mierzenie kątów, figury płaskie i przestrzenne, pola i obwody figur, jednostki miary.

Planujemy również uczestnictwo naszych Matematyków i Matematyczek w różnego rodzaju konkurach!

W ramach zajęć poruszamy zagadnienia programu nauczania dla klasy III i IV a czasami i wyżej, a ponieważ nasze grupy są bardzo małe do każdego u czestnika możemy podjeść indywidualnie.

Zajęcia mają ciekawą i urozmaiconą formę, która stanowi dla dzieci źródło świetnej zabawy w grupie rówieśniczej. Nauka odbywa się równocześnie z rozwijaniem funkcji słuchowych, wzrokowych i ruchowych. Dzieci będą miały również okazję do doskonalenia umiejętności grafomotorycznych i manualnych, niezbędnych w nauce pisania. W czasie zajęć będziemy korzystać z gier i zabaw matematycznych rozwijającymi umiejętności logicznego myślenia i wzmacniającymi pozytywne nastawienie do nauki.

W trakcie zajęć wykorzystujemy tradycyjne oraz mulitmedialne i interaktywne pomoce dydaktyczne.

Zajęcia prowadzi pedagog o wysokich kwalifikacjach i bogatym doświadczeniu, z doskonałym indywidualnym podejściem do dzieci.

Na naszych zajęciach podchodzimy w spoób holistyczny do rozwoju dziecka i skupiamy się na zdobywaniu przez niego kluczowych kompetencji

Praca w grupie pomoże Twojemu dziecku w rozwoju inteligencji emocjonalnej, czyli w poznawaniu emocji własnych, kolegów i koleżanek. Proponowane ćwiczenia będą dla dzieci bodźcem rozwijającym kreatywność oraz zdolność współpracy i rozwiązywania problemów.

Mali uczestnicy zdobywają nowe umiejętności, zaciekawiają się otaczającym światem i uczą się go poznawać, przeżywając twórcze doświadczenia. Ponadto poszerzają swój horyzont o innych rówieśników.

Podczas zajęć dzieci zetkną się z kluczowymi pytaniami, które pomogą im przejść proces praktycznego zastosowania umiejętności naukowych, technicznych, inżynieryjnych, artystycznych i matematycznych w pierwszej klasie szkoły podstawowej.

Zajęcia wspierające motorykę małą i dużą. Poprzez motorykę rozumiemy zdolność dziecka do poruszania się i wykonywania wszelkich czynności związanych z ruchem. Sprawności te wymagają kształcenia poprzez działania spontaniczne i kierowane.

Zajęcia wspierające zdolności sensoryczne. Dziecko, jak każdy z nas, poznaje świat na podstawie odbieranych bodźców. Sygnały ze świata zewnętrznego są rozkodowywane przez system nerwowy, a uzyskane informacje przetwarzane na konkretne reakcje i zachowania. Głównym celem zajęć z elementami sensoryki jest wspomaganie rozwoju mózgu u dzieci, czyli umiejętność posługiwania się zmysłami wzroku, słuchu, smaku, węchu i dotyku, umożliwiające tym samym prawidłowe funkcjonowanie.

Podczas zajęć wykorzystujemy interaktywną ścianę oraz podłogę oraz najnowszej generacji monitor interaktywny z filtrem światła niebieskiego

Koszt zajęć:
900 zł za całość
Możliwość płatności w 3 ratach po 300 zł

Czas trwania jednych zajęć: 45 minut

Maksymalna wielkość grupy: 6 dzieci

Miejsce zajęć:
ul. Morelowa 21C
Sulechów 66-100

Zajęcia obywają się o godz. 17:00 raz w tygodniu w każdy czwartek od 05.10.2023 r. do 08.02.2024 r.

Łącznie – 18 spotkań.

ZAPISY: nabór ciągły, do wyczerpania miejsc. W przypadku jeśli dziecko nie uczestniczy w zajęciach od pierwszego spotkania, cenę za udział obliczamy proporcjonalnie.

Po przesłaniu formularza zgłoszeniowego wyślemy do Ciebie na adres mailowy umowę. Możesz ją również podpisać w naszym biurze.

Zapłaty można dokonać również gotówką w biurze Planety Młodych Talentów.

Pólkolonie dla dzieci
Nie czekaj, zarezerwuj zajęcia już dziś. Ilość miejsc w grupie ograniczona!
Skip to content