Akademie Edukacyjno-Rozwojowe dla dzieci

Akademia Przedszkolaka
Akademia 6-latka – Asy do I Kasy
Akademia III-klasisty, III-klasistki – Już niedługo IV klasa!
Pólkolonie dla dzieci

Kliknij poniżej w interesującą Cię Akademię i zapoznaj się z jej szczegółami

Akademia

Przedszkolaka

I

Kliknij i zapoznaj się z ofertą

Akademia

6-latka, 6-latki

Asy do I Klasy

I

Kliknij i zapoznaj się z ofertą

Nasza kadra

Aneta Łazańska

Posiada wykształcenie wyższe pedagogiczne oraz ponad 20-letnie doświadczenie w zakresie pracy dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej, które nadal zdobywa pracując w Szkole Podstawowej Nr 1 w Sulechowie.

Aneta Sakowska

Certyfikowana trenerka TUS, arteterapeutka, trenerka Lego Education, studentka psychologii, pomysłodawczyni i założycielka  Planety Młodych Talentów, wiceprezes Fundacji Inicjatyw „Jestem Przedsiębiorczy”.

Posiada  10 letnie doświadczenie w pracy warsztatowej z dziećmi. W Fundacji Inicjatyw „Jestem Przedsiębiorczy”, która prowadzi Planetę Młodych Talentów, zrealizowała kilkanaście projektów skierowanych do dzieci w wieku 4-12 lat oraz wiele z nich koordynowała.

Na naszych zajęciach podchodzimy w spoób holistyczny do rozwoju dziecka i skupiamy się na zdobywaniu przez niego kluczowych kompetencji

Praca w grupie pomoże Twojemu dziecku w rozwoju inteligencji emocjonalnej, czyli w poznawaniu emocji własnych, kolegów i koleżanek. Proponowane ćwiczenia będą dla dzieci bodźcem rozwijającym kreatywność oraz zdolność współpracy i rozwiązywania problemów.

Mali uczestnicy zdobywają nowe umiejętności, zaciekawiają się otaczającym światem i uczą się go poznawać, przeżywając twórcze doświadczenia. Ponadto poszerzają swój horyzont o innych rówieśników.

Podczas zajęć dzieci zetkną się z kluczowymi pytaniami, które pomogą im przejść proces praktycznego zastosowania umiejętności naukowych, technicznych, inżynieryjnych, artystycznych i matematycznych w pierwszej klasie szkoły podstawowej.

Zajęcia wspierające motorykę małą i dużą. Poprzez motorykę rozumiemy zdolność dziecka do poruszania się i wykonywania wszelkich czynności związanych z ruchem. Sprawności te wymagają kształcenia poprzez działania spontaniczne i kierowane.

Zajęcia wspierające zdolności sensoryczne. Dziecko, jak każdy z nas, poznaje świat na podstawie odbieranych bodźców. Sygnały ze świata zewnętrznego są rozkodowywane przez system nerwowy, a uzyskane informacje przetwarzane na konkretne reakcje i zachowania. Głównym celem zajęć z elementami sensoryki jest wspomaganie rozwoju mózgu u dzieci, czyli umiejętność posługiwania się zmysłami wzroku, słuchu, smaku, węchu i dotyku, umożliwiające tym samym prawidłowe funkcjonowanie.

,,Podczas zajęć wykorzystujemy interaktywną ścianę i podłogę oraz najnowszej generacji monitor interaktywny z filtrem światła niebieskiego.

Koszt zajęć podany jest na stronie, która dotyczy konkretnych zajęć

Czas trwania jednych zajęć: 45 minut

Maksymalna wielkość grupy: 6 dzieci

Miejsce zajęć:
ul. Morelowa 21C
Sulechów 66-100

Terminy poszczególnych zajęć podane są na stronie ich dotyczącej

ZAPISY: do 30.09.2023 r.

Zapłaty można dokonać również gotówką w biurze Planety Młodych Talentów.

Pólkolonie dla dzieci
Nie czekaj, zarezerwuj zajęcia już dziś. Ilość miejsc w grupie ograniczona!
Skip to content