Akademia Przedszkolaka
dla dzieci w wieku 4-5 lat

Zajęcia odbywają się przez 4 miesiące – od 03.10.2023 r. do 06.02.2024 r., w każdy wtorek o godz. 17:10 i trwają 45 min.

Można  zapisać się na zajęcia w trakcie trwania cyklu – wówczas cena za zajęcia jest obliczona proporcjonalnie

Najbliższe zajęcia – 16.01.2024 r.

 

Nasza Kadra

Aneta Łazańska

Posiada wykształcenie wyższe pedagogiczne oraz ponad 20-letnie doświadczeniem w zakresie pracy dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej, które zdobywa oraz nadal zdobywa pracując w Szkole Podstawowej Nr 1 w Sulechowie.

Aneta Sakowska

Certyfikowana trenerka TUS, arteterapeutka, trenerka Lego Education, studentka psychologii, pomysłodawczyni i założycielka  Planety Młodych Talentów, wiceprezes Fundacji Inicjatyw „Jestem Przedsiębiorczy”.

Podsiada  10 letnie doświadczenie w pracy warsztatowej z dziećmi. W Fundacji Inicjatyw „Jestem Przedsiębiorczy”, która prowadzi Planetę Młodych Talentów, zrealizowała kilkanaście projektów skierowanych do dzieci w wieku 4-12 lat oraz wiele z nich koordynowała.

Zajęcia edukacyjno-rozwojowe dla 4 i 5-latków

Zajęcia opierają się na stałym planie uzupełnianym nowymi elementami. Ta zasada daje możliwość nauki przez powtarzalność, poczucie bezpieczeństwa dziecka na zajęciach, ale również odkrywania nowych zagadnień.

Na zajęciach pojawią się elementy plastyczne i sensoryczne, a w to wszystko będą wplecione ćwiczenia rozwijające koordynację oraz małą i dużą motorykę. 

Zajęcia prowadzi osoba z wykształceniem pedagogicznym, mająca wieloletnie doświadczenie w pracy z dziećmi w wieku przedszkolnym. Dostosowuje ona techniki i materiały dydaktycznych do indywidualnych predyspozycji każdego z uczestników.

Czego uczą się dzieci podczas zajęć ? Jakie umiejętności i kompetencje nabywają ? Przeczytaj drogi Rodzicu poniżej

Praca w grupie pomoże Twojemu dziecku w rozwoju inteligencji emocjonalnej, czyli w poznawaniu emocji własnych, kolegów i koleżanek. Proponowane ćwiczenia będą dla dzieci bodźcem rozwijającym kreatywność oraz zdolność współpracy i rozwiązywania problemów.

Mali uczestnicy zdobywają nowe umiejętności, zaciekawiają się otaczającym światem i uczą się go poznawać, przeżywając twórcze doświadczenia. Ponadto poszerzają swój horyzont o innych rówieśników.

Podczas zajęć dzieci zetkną się z kluczowymi pytaniami, które pomogą im przejść proces praktycznego zastosowania umiejętności naukowych, technicznych, inżynieryjnych, artystycznych i matematycznych – edukacja STEAM.

Zajęcia wspierające motorykę małą i dużą. Poprzez motorykę rozumiemy zdolność dziecka do poruszania się i wykonywania wszelkich czynności związanych z ruchem. Sprawności te wymagają kształcenia poprzez działania spontaniczne i kierowane.

Zajęcia wspierające zdolności sensoryczne. Dziecko, jak każdy z nas, poznaje świat na podstawie odbieranych bodźców. Sygnały ze świata zewnętrznego są rozkodowywane przez system nerwowy, a uzyskane informacje przetwarzane na konkretne reakcje i zachowania. Głównym celem zajęć z elementami sensoryki jest wspomaganie rozwoju mózgu u dzieci, czyli umiejętność posługiwania się zmysłami wzroku, słuchu, smaku, węchu i dotyku, umożliwiające tym samym prawidłowe funkcjonowanie.

Podczas zajęć wykorzystujemy interaktywną ścianę oraz podłogę oraz najnowszej generacji monitor interaktywny z filtrem światła niebieskiego.

Koszt zajęć:
200 zł/miesiąc

Czas trwania jednych zajęć: 45 minut

Maksymalna wielkość grupy: 6 dzieci

Miejsce zajęć:
ul. Morelowa 21C
Sulechów 66-100

Zajęcia obywają się o godz. 17:00 raz w tygodniu w każdy wtorek od 03.10.2023 r. do 06.02.2024 r.

Można jednak zapisać się na zajęcia w trakcie trwania cyklu – wówczas cena za zajęcia jest obliczona proporcjonalnie

 

ZAPISY: nabór ciągły, do wyczerpania miejsc. W przypadku jeśli dziecko nie uczestniczy w zajęciach od pierwszego spotkania, cenę za udział obliczamy proporcjonalnie.

Po przesłaniu formularza zgłoszeniowego wyślemy do Ciebie na adres mailowy umowę. Możesz ją również podpisać w naszym biurze.

Zapłaty można dokonać również gotówką w biurze Planety Młodych Talentów.

Nie czekaj, zarezerwuj zajęcia już dziś. Ilość miejsc w grupie ograniczona!
Skip to content