Akademia 6-latka
Asy do Pierwszej Klasy!

Zajęcia odbywają się przez 4 miesiące – od 05.10.2023 r. do 08.02.2024 r., w każdy czwartek o godz. 16:00 i trwają 45 min.

Można zapisać się na zajęcia w trakcie trwania cyklu – wówczas cena za zajęcia jest obliczona proporcjonalnie.

Najbliższe zajęcia – 18.01.2024 r.

 

Nasza Kadra

Aneta Łazańska

Posiada wykształcenie wyższe pedagogiczne oraz ponad 20-letnie doświadczeniem w zakresie pracy dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej, które zdobywa oraz nadal zdobywa pracując w Szkole Podstawowej Nr 1 w Sulechowie.

Aneta Sakowska

Certyfikowana trenerka TUS, arteterapeutka, trenerka Lego Education, studentka psychologii, pomysłodawczyni i założycielka  Planety Młodych Talentów, wiceprezes Fundacji Inicjatyw „Jestem Przedsiębiorczy”.

Podsiada  10 letnie doświadczenie w pracy warsztatowej z dziećmi. W Fundacji Inicjatyw „Jestem Przedsiębiorczy”, która prowadzi Planetę Młodych Talentów, zrealizowała kilkanaście projektów skierowanych do dzieci w wieku 4-12 lat oraz wiele z nich koordynowała.

Zajęcia edukacyjno-rozwojowe dla 6-latków

Zapraszamy dzieci w wieku 6 lat uczęszczające do „zerówki” na zajęcia, przygotowujące do dobrego startu w klasie pierwszej. Nasze warsztaty to cykl spotkań, rozwijających umiejętności grafomotoryczne, matematyczne, komunikację i współpracę w grupie oraz wzmacniających motywację dziecka do przygód w świecie nauki. Zajęcia mają ciekawą i urozmaiconą formę, która stanowi dla dzieci źródło świetnej zabawy w grupie rówieśniczej. Nauka odbywa się równocześnie z rozwijaniem funkcji słuchowych, wzrokowych i ruchowych. Dzieci będą miały również okazję do doskonalenia umiejętności grafomotorycznych i manualnych, niezbędnych w nauce pisania. W czasie zajęć będziemy korzystać z gier i zabawa matematycznych rozwijającymi umiejętności logicznego myślenia i wzmacniającymi pozytywne nastawienie do nauki.

W trakcie zajęć wykorzystujemy tradycyjne oraz multimedialne i interaktywne pomoce dydaktyczne.

Zajęcia prowadzi pedagog o wysokich kwalifikacjach i bogatym doświadczeniu, z doskonałym indywidualnym podejściem do dzieci.

W naszej pracowni możesz liczyć na:

  • zindywidualizowane podejście;
  • wysoko wykwalifikowanych prowadzących z bogatym doświadczeniem;
  • bezpłatne konsultacje z pedagogiem;
  • specjalnie dobrane zestawy ćwiczeń;
  • nowoczesne metody i pomoce dydaktyczne;
  • ciepłą, radosną, a zarazem motywującą atmosferę.

Na naszych zajęciach podchodzimy w spoób holistyczny do rozwoju dziecka i skupiamy się na zdobywaniu przez niego kluczowych kompetencji

Praca w grupie pomoże Twojemu dziecku w rozwoju inteligencji emocjonalnej, czyli w poznawaniu emocji własnych, kolegów i koleżanek. Proponowane ćwiczenia będą dla dzieci bodźcem rozwijającym kreatywność oraz zdolność współpracy i rozwiązywania problemów.

Mali uczestnicy zdobywają nowe umiejętności, zaciekawiają się otaczającym światem i uczą się go poznawać, przeżywając twórcze doświadczenia. Ponadto poszerzają swój horyzont o innych rówieśników.

Podczas zajęć dzieci zetkną się z kluczowymi pytaniami, które pomogą im przejść proces praktycznego zastosowania umiejętności naukowych, technicznych, inżynieryjnych, artystycznych i matematycznych w pierwszej klasie szkoły podstawowej.

Zajęcia wspierające motorykę małą i dużą. Poprzez motorykę rozumiemy zdolność dziecka do poruszania się i wykonywania wszelkich czynności związanych z ruchem. Sprawności te wymagają kształcenia poprzez działania spontaniczne i kierowane.

Zajęcia wspierające zdolności sensoryczne. Dziecko, jak każdy z nas, poznaje świat na podstawie odbieranych bodźców. Sygnały ze świata zewnętrznego są rozkodowywane przez system nerwowy, a uzyskane informacje przetwarzane na konkretne reakcje i zachowania. Głównym celem zajęć z elementami sensoryki jest wspomaganie rozwoju mózgu u dzieci, czyli umiejętność posługiwania się zmysłami wzroku, słuchu, smaku, węchu i dotyku, umożliwiające tym samym prawidłowe funkcjonowanie.

Podczas zajęć wykorzystujemy interaktywną ścianę oraz podłogę oraz najnowszej generacji monitor interaktywny z filtrem światła niebieskiego.

Koszt zajęć:
200 zł/miesiąc

Czas trwania jednych zajęć: 45 minut

Maksymalna wielkość grupy: 6 dzieci

Miejsce zajęć:
ul. Morelowa 21C
Sulechów 66-100

Zajęcia obywają się o godz. 16:00 raz w tygodniu w każdy czwartek od 05.10.2023 r. do 08.02.2024 r.

Można zapisać się na zajęcia w trakcie trwania cyklu – wówczas cena za zajęcia jest obliczona proporcjonalnie

 

Po przesłaniu formularza zgłoszeniowego wyślemy do Ciebie na adres mailowy umowę. Możesz ją również podpisać w naszym biurze.

ZAPISY: nabór ciągły, do wyczerpania miejsc. W przypadku jeśli dziecko nie uczestniczy w zajęciach od pierwszego spotkania, cenę za udział obliczamy proporcjonalnie.

 

Zapłaty można dokonać również gotówką w biurze Planety Młodych Talentów.

Pólkolonie dla dzieci
Nie czekaj, zarezerwuj zajęcia już dziś. Ilość miejsc w grupie ograniczona!
Skip to content